Новини

В тази рубрика Вие ще откриете актуални новини, предстоящи и значими събития свързани с Трактор ООД. Тук ние ще Ви информираме за всяка новост в сферата на нашата работа.

Технологична модернизация в предприятието

21.11.2023 г.

На 20.11.2023г. „ТРАКТОР“ ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз ...

Прочети още »

Предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост

27.01.2023 г.

„ТРАКТОР“ ООД има подадено проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Прочети още »

Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

20.09.2022 г.

ТРАКТОР ООД подписа договор BG16RFOP002-6.002-0042-C01 от 16.09.2022г.за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, с предмет изпълнение на проект: „Възстановяване

Прочети още »

Подкрепа за преодоляване последствията от COVID

05.02.2021 г.

ТРАКТОР ООД подписа договор BG16RFOP002-2.077-0037-C01 от 03.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката по проект: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19".

Прочети още »

ТРАКТОР ООД получи от ИАНМСП своя ваучер №000054 на стойност 20 000 лв. за проект BG16RFOP002-2.083-0031

23.10.2020 г.

ТРАКТОР ООД получи от ИАНМСП своя ваучер №000054 на стойност 20 000 лв. за проект BG16RFOP002-2.083-0031

Прочети още »

Трактор ООД стартира производство на метални шкафове за амуниции за конен спорт.

14.09.2020 г.

Изработват се от стомана, използва се прахово боядисване с боя на цинкова основа за по-голяма трайност и устойчивост на различни атмосферни условия

Прочети още »

Политика по управление на качеството

14.05.2018 г.

Политика по управление на качеството Ръководството на „ТРАКТОР‛ ООД, в лицето на Управителя, официално декларира Политиката по управление на качеството, която се огласява, осъзнава, прилага и поддържа от всички служители и работници във фирмата.

Прочети още »

На 15.11.2017 г." Трактор" ООД подписа договор BG16RFOP002-3.001-0034-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет - изпълнение на проект: „Повишаване на енергийната ефективност в "Трактор" ООД‛.

22.11.2017 г.

Проектът е свързан с доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фибролазерна машина 1 бр., която ще замени използваните в момента общо осем силно амортизирани и неенергийноефективни машини, които се използват за разкрой на ...

Прочети още »

Тръжна документация по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0991-C01

19.05.2016 г.

Тръжна документация за изпълнение на ДБФП BG16RFOP002-2.001-0991-C01 за Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини: ОП1: CNC струг – 1бр., ОП2: Фрезова машина – 1бр., ОП3: Линия за прахово боядисване – 1 бр., ...

Прочети още »

Тръжна документация по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0991-C01

28.03.2016 г.

Тръжна документация за изпълнение на ДБФП BG16RFOP002-2.001-0991-C01 за Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на абкант преса Пълната документация по процедурата на проекта се намира в раздел "Проекти": "Комплектоващи изделия за земеделска техника"

Прочети още »

Иновации и конкурентоспособност

17.02.2016 г.

ТРАКТОР ООД на 09.02.2016г. подписа договор BG16RFOP002-2.001-0991-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет изпълнение на проект: „Подобряване на производствения капацитет в Трактор ООД“.

Прочети още »

От началото на Юни 2011 г. в "Трактор" ООД е внедрена и работи Система за управление на качеството ISO 9001:2008

27.06.2011 г.

От началото на Юни 2011 г. в "Трактор" ООД е внедрена и работи Система за управление на качеството ISO 9001:2008, сертифицирана от Intertek. ISO 9001:2000 е един от най-популярните в света стандарти.

Прочети още »