Открива се процедура за избор на изпълнител чрез публична покана, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 80/09.05.2022 г.

30.01.2023 г.


Открива се процедура за избор на изпълнител чрез публична покана, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 80/09.05.2022 г., с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени позиции, а именно:
Обособена позиция 1: CNC струг - 1 бр.,
Обособена позиция 2: Заваръчни апарати - 2 бр.

Документацията за участие можете да изтеглите от тук.

Още новини