Предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост

27.01.2023 г.„ТРАКТОР“ ООД
има подадено проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие №BG-RRP-3.004-0571  "Технологична модернизация в предприятието", класирано с № 10 в Списък с резервни предложения за изпълнение на инвестиции, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига  финансиране, подредени по реда на тяхното класиране, за СРЕДНИ предприятия, развиващи основна икономическа дейност в група сектори съгласно НСМСП 2021-2027: Високотехнологични производства; Средно към високотехнологични производства и други производства.


Обща цел на проекта: Повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране производствената верига на „ТРАКТОР“ ООД. Основната цел на проектното предложение води до постигане на целта на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Планираното за закупуване високотехнологично оборудване: лентоотрезна машина - 1 бр., CNC струг - 1 бр., CNC вертикален обработващ център - 1 бр. и заваръчни апарати - 7 бр. ще допринесе за постигането на тези цели.

Оптимизиране на производствената верига ще се постигне чрез осигуряване на допълнителен производствен капацитет за основни металообработващи операции в предприятието.

Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността. Допълнително, инвестицията по процедурата е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и ще допринесе за екологичния преход на страната.


Обща стойност: 686 825.04 лв., от които 291 900.64 лв. европейско и 51 511.88 лв. национално съфинансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:

  • цифровизация на производствения процес;
  • разширяване на производствения капацитет;
  • повишаване на ефективността и производителността на производствения процес;
  • намаляване на производствените разходи;
  • оптимизиране на производствената верига на „ТРАКТОР“ ООД

Още новини