Тръжна документация по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0991-C01

19.05.2016 г.


Тръжна документация за изпълнение на ДБФП BG16RFOP002-2.001-0991-C01 за Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини: ОП1: CNC струг – 1бр., ОП2: Фрезова машина – 1бр., ОП3: Линия за прахово боядисване – 1 бр., ОП4: Трикоординатна измервателна машина – 1бр. Пълната документация по процедурата на проекта се намира в раздел "Проекти": "Монтажни скоби за тръбопроводи"

Още новини