Тръжна документация по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0991-C01

28.03.2016 г.


Тръжна документация за изпълнение на ДБФП BG16RFOP002-2.001-0991-C01 за Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на абкант преса Пълната документация по процедурата на проекта се намира в раздел "Проекти": "Комплектоващи изделия за земеделска техника" Документите са налични и на www.eufunds.bg

Още новини